מונחים

פריט הגדרה
CAD תכנון ופיתוח באמצעות מחשב
Layout Diagram פרישה, מונח זה מתיחס לשרטוט המייצג את מבנה המערכת בעולם הפיזי
Pin-Out In electronics, a pinout (sometimes written "pin-out") is a cross-reference between the contacts, or pins, of an electrical connector or electronic component, and their functions.rn