ערכים ב ניהול

נושא זה יעסוק בשאלות בנושא ניהול הכלי ופעולות שגורות של מנהל המערכת.