ערכים ב Engineering Matrix

המטריצה הינה תוסף לתוכנה פרי פיתוח של בית מגטק