ערכים ב החלפת פריט (Replace)

קטגוריה זו מאגדת בעיות הקשורות בהחלפת פריטים מהקטלוג או מפרוייקט אחר. וכמובן, פתרונן.